Dossieren

  • Filtrer les résultats
    Entrez une période

    Le format de date attendu comprend le jour (sur deux chiffres) suivi du mois (sur deux chiffres) suivi de l'année (sur quatre chiffres) : chacune de ces valeurs est séparée par un tiret.

  • 2 Resultater
  1. Aféierung Beim aussergeriichtlechen (oder alternative) Bäileeë vu Sträitfäll (REL) geet et dorëms, ee Konflikt tëschent engem Konsument an engem Händler am gudde bäizeleeën, mat Hëllef vun enger neutraler, fir d’Bäileeë vu Sträitfäll agrééierter Struktur, ouni zwangsleefeg op déi traditionell Geriichtsinstanzen zréckzegräifen...

  2. Vill Konsumente wëllen op eng méi nohalteg Aart a Weis konsuméieren an optéiere fir eng Reparatur vun hire Gidder éier se drun denke fir se ze