Generalversammlung vun der ULC

Op der Generalversammlung vun der ULC huet d’Paulette Lenert, Ministesch fir Konsumenteschutz, ee Réckbléck op déi éischt Legislaturperiod vum Ministère fir Konsumenteschutz a gläichzäiteg een Ausbléck op zukünfteg Projete gemaach.

An deem Kader huet si d‘Wichtegkeet vun der gudder Zesummenaarbecht tëschent dem MPC mat der ULC ervirgehuewen an der ULC Merci gesot fir hiren all deeglechen Asaz am Interessi vun de Rechter vun de Konsumenten.

 1. ©MPC

  Generalversammlung vun der ULC

  Generalversammlung vun der ULC

  Paulette Lenert (Ministesch fir Konsumenteschutz)
 2. ©MPC

  Generalversammlung vun der ULC

  Generalversammlung vun der ULC

  Riëd vum Paulette Lenert (Ministesch fir Konsumenteschutz))
 3. ©MPC

  Generalversammlung vun der ULC

  Generalversammlung vun der ULC

  vlnr. : Paulette Lenert (Ministesch fir Konsumenteschutz), Nico Hoffmann (Président ULC)
 4. ©MPC

  Generalversammlung vun der ULC

  Generalversammlung vun der ULC

  vlnr : Marc Fischer (MPC), Paulette Lenert (Ministesch fir Konsumenteschutz)
 5. ©MPC

  Generalversammlung vun der ULC

  Generalversammlung vun der ULC

  Paulette Lenert (Ministesch fir Konsumenteschutz)
 6. ©MPC

  Generalversammlung vun der ULC

  Generalversammlung vun der ULC

  vlnr : Marie-Josée Ries (MPC), Marc Fischer (MPC), Paulette Lenert (Ministesch fir Konsumenteschutz)

Aktualiséiert